Rekisteriseloste

 

Päivitetty: 27.2.2018

​1. Rekisterinpitäjä
Algotherm Finland
Satakunnankatu 28
33210 Tampere
Puhelin: 045-1792031

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Pasi Järvilehto
Algotherm Finland
Satakunnankatu 28
33210 Tampere
Puh. 045-1792031
E-mail: pasi.jarvilehto(at)algotherm.fi

3. Rekisterin nimi
Algotherm Finland, markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään uutiskirjeiden lähettämiseen. Vastaajat ovat lupautuneet vastaanottamaan tiedon saapuvista uutiskirjeistä. Ks muut rekisterin käyttötarkoitukset:

Markkinointirekisteriin tallennettuja tietoja käytetään Algotherm Finlandin uusasiakashankinnassa sekä tässä tarkoituksessa tapahtuvaan Algotherm Finlandin tarjoamien palveluiden sähköiseen ja ei-sähköiseen suoramarkkinointiin, mainontaan ja myyntiin sekä mielipide– ja markkinatutkimusten tekemiseen. Edellä mainittu sähköinen suoramarkkinointi toteutetaan tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaisesti ja B2B -sähköpostimarkkinoinnin hyvää tapaa noudattaen.

Sähköpostiviestintää pyritään mahdollisimman tarkasti kohdentamaan rekisteröidyn työtehtävien mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi
Titteli/ yrityksen nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Osoitetiedot

Lomakkeella sähköpostitilausta tehdessä vain sähköpostiosoite on pakollinen tieto.

6. Säännönmukaiset tiedonlähteet
Rekisteri koostetaan Algotherm Finlandin ja Asiakastieto Oy:n rekistereistä. Lisäksi sitä kootaan itse keräämällä tietoja julkisista lähteistä, yritysten ja yhdistysten nettisivuilta ja julkaisuista sekä kaupparekisteristä.

7. Rekisterin voimassaolo
Rekisteristä poistetaan automaattisesti vanhentuneet yhteystiedot. Rekisteristä voi poistaa omat tietonsa koska tahansa käyttämällä uutiskirjeessä olevaa poistumislinkkiä tai ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

8. Säännönmukaisten tietojen luovutukset
Algotherm Finland ei luovuta tietoja eteenpäin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri sijaitsee sähköisessä muodossa salatulla palvelimella, johon pääsee vain käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekisteriä tai sen osia ei säilytetä paperisessa muodossa.